Kommuneqarfik Sermersooqs svar til Departementet for Natur, Miljø og Forsknings høring vedr. redningsberedskabets standardudrykning og mandskabsnormering

Anlæg og Miljø
Høringssvar
Svarbrev angående Høring af forslag til bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr

Anlæg og Miljø
Høringssvar
Svarbrev fra Kommuneqarfik Sermersooq angående høring af forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om alkohol

Koncernservice
Høringssvar
Forslag til Lov om ændring af våbenlov for Grønland og kriminallov for Grønland

Koncernservice
Hørringssvar
Fornyet offentlig høring af VVM-redegørelsen (Vurdering om Virkninger på Miljøet) for udvidelsen af Nuuk Lufthavn

Anlæg og Miljø
Høringssvar
Forslag til Inatsisartutlov nr. x af xx.xx 2020 om støtte til personer med handicap

Koncernservice
Høringssvar
Ændring af landstingslov om indkomstskat

Koncernservice
Høringssvar