Forslag til kommuneplantillæg O9 Koncessionsområde Qussuk/Narsarsuaq, Nuuk

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 14. august 2018 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg O9 Koncessionsområde Qussuk, Nuuk i offentlig høring

Høringsperiode:
29. august 2018 til
24. oktober 2018

Høringsmaterialer
Forslag Koncessionsområde til sportsfiskeri i Qussuk Narsarsuaq
Siunnersuut Qussummi Narsarsuarmi sukisaarsaatigalugu

Send dit høringssvar til:
sai@sermersooq.gl

KOMMUNEPLANTILLÆGGETS FORMÅL
Forslag til kommuneplantillæg O9 Qussuk/Narsarsuaq omfatter et nyt delområde i det åbne land, der kan anvendes til koncession til sportsfiskeri med fiskestang efter fjeldørred. Området har et samlet areal på ca. 5 km2 og er beliggende i Qussuk/Narsarsuaq i den nordlige del af Nuup Kangerlua (Godthåbsfjorden). Der kan i det udlagte område etableres camps og i et mindre omfang hytter, i forbindelse med koncessionen. Ved koncession til en given turistvirksomhed forstås en ret til levering af en eller flere turistprodukter indenfor et bestemt fysisk område. Koncession til turistvirksomhed meddeles til en rettighedshaver. Når et firma får koncession over et området, eksempelvis en elv, betyder det at firmaet har eneret over et givent område til en given aktivitet. Der kan godt foregå andre aktiviteter i området samtidigt, så som vandring, jagt, mountain biking mv. og lokale må stadig gerne fiske i elven. Der er bare ikke andre firmaer der må udbyde kommercielle fisketure med turister i den pågældende elv eller evt. i området.

OFFENTLIG DEBAT
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 29. august – 24. oktober 2018. Det vil i høringsperioden blive afholdt et offentligt informationsmøde om koncessionsloven og kommuneplantillægget. Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 24. oktober 2018 og skal rettes til

Kommuneqarfik Sermersooq
Anlægs- og Miljøforvaltning
Postboks 1005
3900 Nuuk

eller på e-mailadressen sai@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

RETSLIGE FORHOLD
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

PLANEN KAN LÆSES HER
Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.


Leder du efter tidligere høringer? Se arkivet.