Høring af arealansøgning til fritidshytte i det åbne land

Der er søgt om arealtildeling til at opføre fritidshytte på den i skemaet nævnte lokalitet. Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 1 & 2, samt Kommuneplan 2028.

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte har du mulighed for, at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil. Bemærkninger skal være modtaget senest den 17. Juli 2019.

Bemærkninger skal være modtaget senest 17. Juli 2019.

Lokalitet Nord Vest A-nr
Aqisseqarajuunnguaq 64°17'40.40"N 51°41'10.28"V 956

Eventuelle bemærkninger sendes til:

sai@sermersooq.gl
Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk


Leder du efter tidligere høringer? Se arkivet.