Forslag til snescootervedtægt

Kommunalbestyrelsen har vedtaget forslag til snescootervedtægt på mødet 20. november 2018, med henblik på en offentlig høring.

SNESCOOTERVEDTÆGT
Vedtægten beskriver generelle bestemmelser for færdsel i det åbne land, som f.eks. den mængde sne der skal være der før man må køre, og derudover indeholder vedtægten bestemmelser for færdsel i byer og bygder. Bilagene illustrerer hvor i hele kommunen det er tilladt at køre med bæltekøretøjer.

HØRINGSPERIODE
Høringsperioden er 8 uger i perioden 28/11 2018 – 23/01 2019, hvorefter indsigelser behandles, og forslaget skal derefter endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen.

PLANEN KAN LÆSES HER
Forslag til Snescootervedtægten kan læses på kommunens hjemmesides høringsportal: sermersooq.gl/da/kommunen/hoeringsportal eller rekvireres ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på tlf. 36 74 00. Indsigelser eller kommentar skal sendes til plan@sermersooq.gl.

RETSLIGE FORHOLD
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse og Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse af motoriserede befordringsmidler. 


Leder du efter tidligere høringer? Se arkivet.