Forslag til Kommuneplantillæg 1C37-1 i offentlig høring

Kommuneplantillægget 1C37-1 Grønlands Nationalgalleri, Nuuk sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden 1.5.2019 – 26.6.2019

Forslaget til kommuneplantillægget tillader opførelsen af Grønlands Nationalgalleri samt dertilhørende adgangsvej. Bebyggelsen udlægges med en maximal højde på 15m, placeret på fjeldpartiet vest for vandsøen.


Leder du efter tidligere høringer? Se arkivet.