10. november 2020

Kommuunip ataatsimiittarfiani kl. 13:00

Tasiilami Najukkamik Ataatsimiititaliami Ilaasortat:
Siulittaasoq, Ole J. Lundblad
Siulittaasup tullia, Ole Núko
Ilaasortaq, James O. Ignatiussen
Ilaasortaq, Harald Amagtangneq
Ilaasortaq, Abia Kuitse

Afholdt møde. Referatet er på vej.

2A: Tasiilami suleqatigiippugut ataatsimiinnermi saqqummiiniarput, killifik pillugu.
Ilanngussaq: 1: Aftale om et borgerinvolveringsforløb i forbindelse med byggeri af to nye boliger i Tasiilaq.

Afholdt møde. Referatet er på vej.

Ukioq 2021-imut aningaasat 350.000 kr. inissititernissaat

Afholdt møde. Referatet er på vej.

Kalaallit Røde Korsiat Tasiilami immikkoortortaqarfiup qinnuteqaataat, juullimut ikiuinissaminnut 2020 aalajangiiffigisassaq.

Afholdt møde. Referatet er på vej.

Afholdt møde. Referatet er på vej.

Tasiilami Najukkamik Ataatsimiititaliami Ilaasortat:
Siulittaasoq, Ole J. Lundblad
Siulittaasup tullia, Ole Núko
Ilaasortaq, James O. Ignatiussen
Ilaasortaq, Harald Amagtangneq
Ilaasortaq, Abia Kuitse

Afholdt møde. Referatet er på vej.