03. august 2020

Kommunalbestyrelsessalen kl. 14:00

05C udsættes, da der skal forelægges miljørapport inden udvalget kan tage en endelig beslutning.

Dagsorden godkendes. 

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra forvaltningen

2a Ingen.

2b.

1. Direktøren orienterede om, at der i Anlægs- og Miljøforvaltningen er opslået en stilling som Analysechef. Dette er som led i forberedelsen af kommunernes overtagelse af Selvstyrets boliger, der er planlagt til at ske ved årsskiftet 2021/22.

2.

HHWJ orienterede om direktionens tur til Paamiut, og det indtryk dette gjorde.

Intet.

7. Lukket

Referat godkendt kl. 14.40