15. april 2020

Kommunalbestyrelsessalen kl. 09:30

Dagsorden godkendes.

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra forvaltningen

2a. Ingen meddeleser

2b. 

  1. HHWJ orienterede udvalget om covid-19 tiltag i forvaltningen.
  2. HHWJ orienterede udvalget om de seneste tids personaleudskiftninger på chefniveau i forvaltningen.
  3. HHWJ orienterede udvalget om kommunens anlægsønsker til forslag til finanslov 2021
  4. HHWJ orienterede udvalget om administrationens holdning til kommunale lånetilsagn til boligbyggeri
  5. HHWJ orienterede udvalget om tunnel/kystvej anbefalinger

Orienteringen tages til efterretning. 

Orienteringen tages til efterretning. 

Ingen

Afholdt møde. Referatet er på vej.

Intet under eventuelt. 

7. Lukket

15.april: Referat godkendt 10.40

17.april: Referat godkendt 10.45