14. januar 2021

Kommunalbestyrelsessalen kl. 14:00

Dagsorden godkendes. 

1. Den 5. januar blev der afholdt et møde med alle lokaludvalgene pr. videokonference i Nuuk byrådssal. Nuuk Lokaludvalg var fysisk til stede i byrådssalen. På mødet fremlagde Lokaludvalgene hvad de har opnået i året 2020 og hvad de har afsat af midler til i år 2021. I den forbindelse blev budget for 2021 præsenteret, hvor de relevante tiltag og kommende projekter fremlagt af Borgmesteren.

2. D. 6. januar blev Idrætsdag arrangementet i Hans Lynge Salen - Katuaq. Der var omkring 50 deltagere inkl. arrangører til arrangementet. Arrangementet blev vist online/digitalt gennem Liveoptagelse via Kommuneqarfik Sermersooq’s Facebook side. Der uddelegeret 4 priser tilhørende Årets Idrætsnavn, Rollemodel, Initiativpris samt Særlig pris.

3. Den 9 januar blev der arrangeret miniseminar for NGO’er. Seminaret blev afholdt i Illorput, med deltagelse fra Borgmesteren, Kommunalbestyrelsesmedlem Inge Olsvig Brandt, administrationen og NGOer. Der var omkring 25 deltager, hvoraf 15 var NGO-er. Der bliver planlagt 2 seminarer med NGO’ere om året.

4. Fra februar til maj 2021 planlægger borgmesteren i samarbejde med kommunens tre erhvervsråd og Sermersooq business at gennemføre workshops i kommunens byer. Dette gøres i forbindelse med udarbejdelsen af en ny erhvervsstrategi initieret af de tre erhvervsråd. De planlagte workshops vil inddrage kommunens erhvervsliv og have fokus på samskabelse af fremtidens erhvervsarbejde i Øst, Paamiut og Nuuk. Der vil bl.a. blive holdt en åben workshop i hver by for de erhvervsdrivende. Annoncering af denne vil komme i den kommende måned. 

5. Det nye audio- og videokonferencesystem i kommunalbestyrelsessalen - Det var oprindeligt planen at teknikere fra Europa skulle installere systemet i januar og februar. På grund de aktuelle rejserestriktioner kan det ikke lade sig gøre. Det nye system bliver derfor ikke klar det planlagte tidspunkt. Hvor længe det bliver forsinket afhænger af Corona-restriktionerne. 

Afholdt møde. Referatet er på vej.

Harald Bianco erklærer sig inhabil ved behandling af sagen og forlader mødet midlertidigt. 

Indstillingen godkendes. 

Indstillingen godkendes med følgende ændring til første pind: at godkende offentlig høring af udkast til kommunal vedtægt for forbud mod fangst og anskydning af pukkelhvaler i Nuup Kangerlua

Flertallet godkender indstillingen. 

Den først pind i indstillingen afvises fra Siumut med bemærkning om at sagen ønskes behandlet til temadagen inden Kommunalbestyrelsens møde på grund af mangelfuldt oplæg samt ønske om fremlæggelse af økonomiske konsekvenser i forhold til løsningsforslagene. 

Peter Davidsen (S): Vedrørende Brættet i Nuuk. Politikere, brugere og forvaltningen har i fællesskab stiftet et Brætudvalg. Brugerne giver udtryk for, at samarbejdet med forvaltningen er vanskeligt, eksempelvis vil man finde løsninger på problemer, møde brugernes udfordringer, når de henvender sig til forvaltningen. Der ønskes et møde i Brætudvalget.

Ane Egede Mathæussen (S): Begrænsning af fangstdyr. Borgmesteren opfordres til som kommune, at henvende sig til departementet vedr. begrænsning af hvidhvals- og narhvalskvoter i Østgrønland. Opfordrer ligeledes til, at man som kommune påpeger begrænsninger af lomvie kvoter samt fangsttider er reduceret, idet der er tale om begrænsning af fiskernes og fangernes erhverv.

7. Lukket

Referat godkendes kl. 15.50.