20. maj 2020

Kommuunip ataatsimiittarfiani kl. 16:15

Paamiuni Najukkamik Ataatsimiititaliaq:

Siulittaasuugallartoq, Peter-Angunnguaq Mikaelsen

Ilaasortaq, Jørgen Jakobsen

Ilaasortaq, Hermann Hegelund

Ilaasortaq, Jakob Thorsen

 

Peter-Angunnguaq Mikaelsen peqataanngilaq, arpatitsigami.

A. Tulugarsuarni illuaraq.

Ajoraluartumik illuaraq tulugarsuarniitoq ikuallanneqarsimavoq. Tamannalu ilimagineqarpoq sisamanngorneq 7 maj 2020 unnuaa pisimassasoq. Maannakkuugallartoq misissorneqarpoq kiap ikuallatsissimassaneraa.

Illuaraq nunguilluni ikkuallassimavoq.

2A: Ajuusaarnaraluaqisoq, tusaatissatut tiguneqarpoq.

Ukioq 2020-mut aningaasaliissutaasut kr. 350.000.- ipput. Aningaasalliissutaasut ulloq 13. maj 2020 killiffiat imatut isikkoqarpoq.

 

Atugassat:

Atuisimaneq:

Killiffik:

Kr. 350.000.-

32.200,15

+317.799,85

Balance anisissinnaanngikkallarpoq, aningaasanilli atuisimanermi nassuiaatissat ukuupput:

Illuaqqamik pisineq 15.000.- Mittarfiup tungaanut ilaqutariit ataatsimuualaaqatigiittarfissaannut.

Musikvideoliassamut tapiineq kr. 12.000.-

Issiaviit 10-it bestulerneqarput, 50.000kr nalinganut. Akiligassaq suli tiguneqanngimmat suli akilerneqanngillat.

 

Tusaatissatut tiguneqarpoq

Peter Møller, ulloq 11. maj 2020 e-mailikkut allagaqarpoq, siunnersuutigalugu oqaluffiup isaariaata eqqaaniittut eqqaassutissat aserfallassimasut iluarsartuunnissaannut Najukkamik Ataatsimiititaliaq suliaqartitsissinnaanersoq.

Ilagiit sinnisaat siullertut saaffigineqarnissaat kissaatigineqarpoq. Ilagiit sinniisaat pisariaqartitsissagunik Najukkamik Ataatsimiititaliaq saaffigisinnaavaat.

Ilaqutaasut akisussaaffigaat iliviititik aserfallatsaalinissaat.

Naluttafittarniarneq pillugu, sunngiffimmi immikkoortotaqarfimmiit allakkat 12. maj 2020 ullulerneqarsimasut tiguneqarput.

Allakkat imarisaa:

" Ukioq manna, 26,02, immikkoortortaqarfipput Peqqinneq Susassaqartitsivillu, isumasioqatigiippugut innuttaasunut sullissinitsinni, timersornermut susassaqartitsinermullu tunngasunik ukioq manna suliniutaasinnaasunik misissugassanillu pingaarnersiuissalluta. Taamatut pingaanersiuinissaq ukiumoortumik, maanna ukiut aappassaa ingerlapparput, oqallinneq, nalilersuineq, immikkoortortaqarfimmi sulisunit tamanit peqataaffigineqartoq, siorna isumaqatigiissutigisimasanik tunngaveqarluni.

Suliniutaasinnaasunut ilanngullugu taaneqarnikuuvoq Paamiuni naluattarfittaarnissaq, tamatumalu ukioq manna oqallisiginerani paasivarput Najukkamik Ataatsimiititaliamit aammattaaq isuma taanna saqqummiunneqarnikuusimasoq.

Ukioq manna isumaqatigiissutigineqarpoq Najukkamik Ataatsimiititaq paasiniaaviginiarlugu, ukuninnga:

- Saqqummiussamut tunngatillugu pilersaarutaasinnaasut qanoq ingerlanersut.

- Naluttarfittaarnissap tunngavissaqarluarnissaata misissornissaani suleqatigiissinnaaneq, pilersinniagaq annertussammat, sanaartornermut aningaasartuutit kisiisa eqqarsaatiginagit, aallartissagunili aamma ingerlatsinermi aningaasartuutissanut eqqarsaatigalugit.

- Isummat nalilersoriarlugit periarfissaqarsinnaanersoq Najukkamik Ataatsimiititaq immikkoortortaqarfipput suleqatigalugu pilersaarutit periarfissanillu misissuinerit ingerlatseriarnissaanut.

Suleqatigiissinnaanissaq pissangagalugu tutsiunnissarsi utaqqimaassavarput"

 

Najukkamik Ataatsimiititaliap suliarisimasaa "Tamakkiisumik Paamiut pillugu pilersaarusiaq / helhedsplan for Paamiut" innersuunneqarpoq. Annertunerusumik sukumiinerusumillu pilersaarummik peqanngilaq. Kisianni kissaatiginarpoq pioreersut eqqarsaatigalugit, anginngitsunnguamilluunniit timersortarfimmut atasumik pilersitsisoqarsinnaanera. Igalaaginnavimmik qulisamik.

Hermann Hegelund atornikueerniarfimmut alakkaalluni, atornikueerniarfiup affaliani terissanik amerlasuunik naammattuuisimavoq. Kissaatigivaa illoqarfimmut appakaatinnginnerani toqorartinnissaat.

Paamiuni Najukkamik Ataatsimiititaliaq:

Siulittaasuugallartoq, Peter-Angunnguaq Mikaelsen (Arpatitsigami peqataanngilaq)

 

Ilaasortaq, Jørgen Jakobsen

 

Ilaasortaq, Hermann Hegelund

 

Ilaasortaq, Jakob Thorsen

Afholdt møde. Referatet er på vej.