05. november 2019

Kommunalbestyrelsessalen kl. 15:00

Dagsordenen godkendt.

Formandsbeslutninger: 03C og 04A

Meddelelser fra formanden

Uju Petersen(IA) og Thiiooq Knudsen (S) deltog ved ICC møde. Der vil komme en orientering ud om mødet.

Ny oprettelse af vuggestue i Tasiilaq.

Orienteringen tages til efterretning.

Orienteringen tages til efterretning.

Indstillingen er blevet formandsgodkendt inden mødet, derfor tages orienteringen til efterretning med følgende ændring: 

- at sagen sendes videre til orientering ved Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen. 

Indstillingen er blevet formandsgodkendt inden mødet, derfor tages orienteringen til efterretning. 

IA+Sam: Hvis der er ændringer, er vi fleksible.

Intet under eventuelt.

Ingen lukkede punkter

Referat godkendes 15.29.