14. maj 2020

Kommunalbestyrelsessalen kl. 14:00

Dagsorden godkendes.

Punkterne 05P og 07D behandles først.

2a.

  1. Den 5. maj blev der afholdt generalforsamling i Nuuk Imeq.
  2. Tirsdag eftermiddag d. 12. maj blev den nye politik for udsatte børn og familier og idéerne bag politikken, præsenteret af forvaltningen for Børn og Familie i Katuaqs lillesal. På grund af forsamlingsrestriktioner var der plads til maksimalt 40 personer i salen

  3. Etableringen af erhvervsrådene er blevet forsinket af Corona-situationen i forhold til den oprindelige plan. Erhvervsrådene er nu etableret og der er afholdt elektronisk afstemning med henblik på at vælge de uafhængige medlemmer af rådet. Første møde vil blive afholdt i Nuuk d. 28. maj

Indstillingen godkendes.

Indstillingen godkendes med følgende ændring af første pind:

- at godkende forslag til Helhedsplan for Aqqaluks Park med henblik på en offentlig høring

Indstillingen godkendes fra Siumut med bemærkning om at lygtepælen ikke må fjernes. 

Punktet udskydes til næste udvalgsmøde a juni måned.

Jens Kristian Berthelsen (S): omhandlende samlingssteder for børn og unge, som nedrives pga anlæg.

7. Lukket

Referatet godkendes 16.40.