05. maj 2020

Kommunalbestyrelsessalen kl. 14:00

Dagsorden godkendes.

03E udsættes til næste gang. 

2a. Ingen meddelelser.

2b.

  1. Ny fagchef til arbejdsmarkedsområdet er startet d. 1. maj 2020, Bea Mølgaard Lennert
  2. Direktør Isak Nielsen Kleist er stoppet d. 1. maj 2020. Indtil der er fundet en ny direktør er Jill S. Hellesen konstitueret i stillingen

Indstillingen godkendes med reducering af udvalgsrejser til én rejse i 2020.

Men sagen tages op til august igen. 

7A. Lukket
7B. Lukket

Referatet godkendes 14.50.