19. maj 2020

Kommunalbestyrelsessalen kl. 15:30

2a.

  1. Den 5. maj blev der afholdt generalforsamling i Nuuk Imeq.

  2. Tirsdag eftermiddag d. 12. maj blev den nye politik for Udsatte børn og familier og idéerne bag politikken, præsenteret af Forvaltning for Børn og Familie i Katuaqs lillesal. På grund af forsamlingsrestriktioner var der plads til maksimalt 40 personer i salen

  3. Etableringen af erhvervsrådene er blevet forsinket af corona-situationen ift. den oprindelige plan. Erhvervsrådene er nu etableret og der er afholdt elektronisk afstemning med henblik på at vælge de uafhængige medlemmer af rådet. Første møde vil blive afholdt i Nuuk d. 28. maj og der afholdes møder i Paamiut og Tasiilaq i juni.

2.b Ingen meddeleser.

Indstillingen godkendes.

Mindretalsudtalelse fra Siumut:

Vi har ikke noget imod 2 af de 3 formandsbeslutninger, men har svært ved at acceptere beslutningen om teltlejr for hjemløse.

Først vil vi erindre om den lovning vi fik under sidste kommunalbestyrelsesmøde om, at der vil være et ekstra ordinært møde, som desværre blev aflyst under et møde i Udvalg for Økonomi og Erhverv, fordi dagsorden endnu ikke var klar. Vi ville have haft muligheden for en mere indgående drøftelse om sagen, hvis vi havde haft dette ekstra ordinære møde.

Frem til den 14. maj vidste vi ikke hvordan man har lejet teltene og hvor meget det vil koste.

- Vi har aldrig set aftalens indhold, har man skrevet under på det?

- Hvad har man gjort for dem ude på kysten? Har man sørget for dem? Vi har hørt, at man ikke har gjort rigtigt noget for dem (det er diskrimination)?

- Hvad agter man at gøre med teltene når Corona er over?

Muligheden var ellers at købe Nuka Meinels containerboliger, han har selv tilbudt at leje dem ud gratis eller sælge dem for 1.5 mio. kr. Der er plads til 45 personer i containerboligerne, med mulighed for tilpasning. På den måde vil kommunen have dem klar til endnu et evt. coronaepidemi.

Det er nu vi skal tænke sammen om en løsning, for løsningen med at leje disse er for dyrt.

Indstillingen godkendes af alle partier.

pind 1 godkendes.

pind 2 godkendes.

pind 3 godkendes.

pind 4 godkendes.

pind 5 godkendes.

pind 6 godkendes.

Intet under eventuelt.

6. Lukket

Referat godkendes 16.20.