Tilbage

Udvalg for Anlæg og Miljø
190923 - Ordinært møde


23. september 2019

Kommunalbestyrelsessalen kl. 11:00

2. Meddelelser fra formanden

Ingen.

Orientering fra Direktør:

  1. Der arbejdes på at indføre nye vilkår for arealansøgningsprocedurer, herunder en markant opstramning på definitionen af en juridisk person. Der må imødeses en vis offentlig debat herom.
  2. Arbejdet med at nedrive Blok 1 er en smule forsinket. Samtidigt er der fra entreprenøren indmeldt en række ekstrakrav. Kravet håndteres af NCD A/S, der i forhold til nedrivningen af Blok 1 er vores udførende led. Derudover presser Kommuneqarfik Sermersooq på for at få tilført den med Selvstyret aftalte deponering.
  3. Der er indkommet en række kritiske spørgsmål til Beredskabet. Administrationen er i gang med at undersøge og besvare henvendelserne.

Ingen

Referat godkendt kl. 12.05

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?