05. august 2020

Kommunalbestyrelsessalen kl. 14:00

Afholdt møde. Referatet er på vej.

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra forvaltningen

Afholdt møde. Referatet er på vej.

Afholdt møde. Referatet er på vej.

Afholdt møde. Referatet er på vej.

7. Lukket

Afholdt møde. Referatet er på vej.