29. juli 2020

Kommuunip ataatsimiittarfiani kl. 16:00

Paamiuni Najukkamik Ataatsimititaliami ilaasortat:

Siulittaasoq, Lucia Møller Grønvold

Siulittaasup tullia, Peter-Angunnguaq Mikaelsen

Ilaasortaq, Jørgen Jakobsen

Ilaasortaq, Jakob Thorsen

Ilaasortaq, Hermann Hegelund

Afholdt møde. Referatet er på vej.

Soqanngilaq.

Afholdt møde. Referatet er på vej.

Ulloq 14 januari 2019 aningaasaqarnermik ataatsimiititaliaq ataatsimiinnerminni ukioq 2019-mut aningaasaliissutissat tamakkiisumik akuersissutigaat, immikkut oqaasertalernagit.

 

Ukioq 2020-mut aningaasaliissutaasut kr. 350.000.- ipput. Aningaasalliissutaasut ulloq 28. juli 2020 killiffiat imatut isikkoqarpoq.

 

Atugassat:

Atuisimaneq:

Killiffik:

Kr. 350.000.-

140.247,43

209.752,57

 

 

Afholdt møde. Referatet er på vej.

Mittarfiup tungaanut illuaraq, aneerasaartarfiillu pingasut, sanasoq Ulrik Peter Lorentzen-mit suliassanngortinneqarsimapput. Takuuk akkiussaq, takussutissartalik, (neqeroorut).

Neqeroorut illuaraq napparlugu, taassumallu saniatigut "aneerasaarfiit" pingasut 4*4 meter, qerertaasaaranngorlugit suliarinissaat kr. 68.590.- neqerooruteqarpoq. Ulloq 19. maj 2020 kr. 42.590.- atortussarsiniutissat a-conto malillugu tunniunneqarput.

A-conto tunniussaq tamarluinnaat incasso-p noqippai, taamaasillunilu suliaq unikkallarluni.

Ulloq 21. juli 2020 e-mailikkut isumaqatigiippugut illuaqqat sapaatip akunera 31 suliaralugit aallartissagai.

 

Afholdt møde. Referatet er på vej.

Enok Poulsen ulloq 28. juli 2020 oqarasuaatikkut oqaloqatiginerani paasitinneqarpugut musuk video-liassaq corona pissutaalluni uninngagallartoq. Kisianni suli pilersaarutaavoq suliarineqarnissaaq. 

Afholdt møde. Referatet er på vej.

Afholdt møde. Referatet er på vej.

Paamiuni Najukkamik Ataatsimititaliami ilaasortat:

Siulittaasoq, Lucia Møller Grønvold

 

Siulittaasup tullia, Peter-Angunnguaq Mikaelsen

 

Ilaasortaq, Jørgen Jakobsen

 

Ilaasortaq, Jakob Thorsen

 

Ilaasortaq, Hermann Hegelund

Afholdt møde. Referatet er på vej.