11. juni 2020

Kommunalbestyrelsessalen kl. 14:00

Dagsorden godkendes

2a. formandens meddelelser

2b. forvaltningens meddelelser

2a. ingen

2b. Siden forvaltningen startede arbejdet på at ændre anbringelserne, har det skabt stor røre blandt de private døgninstitutioner samt Grønlands Erhverv. Forvaltningen har allieret sig med advokatfirmaet Malling & co.

Der er tilsyneladende lavet en aftale med døgninstitutionen Sikkerneq om at opsigelsen er på ½ år – det giver os store problemer. Sikkerneq er den institution der koster 40.000 kr mere pr. barn om måneden end nogle af de andre døgninstitutioner. Vi har pt. 7 børn på denne institution, det vil sige en merudgift på 280.000 kr mere om måneden og 3.6 mio kr om året.

Det kan derfor se ud til at vi kan få et højt overforbrug i år, på anbringelsesområdet.

Indstillingen godkendes.

Bemærkning: Udvalget ønsker at få besøg af et par forebyggelsseskonsulenter til næste udvalgsmøde, hvor de fortæller om deres opgaver og tilbud løbet af året. Til næste udvalgsmøde vil udvalget drøfte hvilke tiltag der kan laves på forebyggelsesområdet.

Udvalgsrejse til Danmark er aflyst. Det foreslåes at afholde udvalgsrejsen indenrigs, evt. en anden kommune. Der er også et ønske om at besøge bygder i kommunen.

Referat godkendt 15.02