26. oktober 2020

Kommunalbestyrelsessalen kl. 15:15

Dagsorden godkendes.

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra forvaltningen

2a. Ingen

2b. Ingen

Indstillingen godkendes.

Laura opfordres til at sende sit forslag til bygdebestyrelsen, samt fremsende yderligere oplysning og evt. billeder til direktøren.

Indstillingen godkendes med en bemærkning om at: kørende trafik skal forbydes fra Hans Egedes Hus, men med mulighed for erhvervskørsel, samt at byggefelt B2 tages ud.

Indstillingen godkendes. 

Justus (D): Fremadrettet skal der sikres, at udvalgsmedlemmerne modtager alt materiale i papirform.

Mala (S): I forhold til at corona er kommet til landet. Borgerne venter udenfor kommunens bygninger, da de ikke må komme ind oga. restriktionerne. Han mener, der skal sættes nogle læbåse op. 

7. Lukket

Referat godkendt kl. 16.05.