07. november 2019

Kommunalbestyrelsessalen kl. 14:00

Der findes endnu ikke tekst til givne felt

2. Meddelelser fra formanden

Der findes endnu ikke tekst til givne felt

Der findes endnu ikke tekst til givne felt

Der findes endnu ikke tekst til givne felt

Der findes endnu ikke tekst til givne felt