04. maj 2020

Kommunalbestyrelsessalen kl. 14:00

2a. Ingen meddelelser

2b. 

  1. HHWJ orienterede udvalget om den kommunale udlånspolitik for 20/20/60, andelsbolig lån, mv.
  2. HHWJ orienterede udvalget om planerne for den kommende adgangsvej til Siorarsiorfik

Ingen orienteringer.

Indstillingen godkendes med reducering af udvalgsrejser til én rejse i 2020.

Indstillingen godkendes.

Indstillingen godkendes med følgende bemærkning: at der sker borgerinddragelse i form af en høring. 

Indstillingen godkendes med følgende bemærkninger: at der skal ske borgerinddragelse/borgermøder samt at lokaludvalget skal involveres. 

Med en præcisering på 8 ugers høring. 

Harald Bianco (IA): spildolietank i Tasiilaq.

Laura Taunâjik: ønsker materialet udsendt i bedre tid. 

Justus Hansen (D): affaldscontainer i Tasiilaq.

Ingen lukkede punkter.

Referat godkendes kl. 15.02