08. december 2020

Kommunalbestyrelsessalen kl. 14:00

2a. meddelelser fra formanden
2b. meddelelser fra forvaltningen

2a.

Ingen meddelelser

2b.

Majoriaq-området har gennemført sammenlægningen af arbejdsmarkedsafdelingen og opkvalificeringsafdelingen under samme tag på Jens Kreutzmannip Aqquserna. Planmæssigt skulle sammenlægningen ske primo november, men pga. vandskade og andre tekniske udfordringer skete sammenlægningen 4. december 2020.

Afholdt møde. Referatet er på vej.

Knud Mathiassen: Tak for i år og et godt samarbejde, god jul og godt nytår.

Inge Olsvig Brandt: Tak for samarbejdet i år, og vi fortsætter det gode samarbejdet næste år indtil valget.

7. Lukket

Dagsorden godkendes kl. 13:45