05. december 2019

Kommuunip ataatsimiittarfiani kl. 13:00

Tasiilami Najukkamik Ataatsimiititaliami ilaasortat:

Siulittaasoq, Harald Amagtangneq

Siulittaasup tullia, Ole Núko

Ilaasortaq, Ole J. Lundblad (Peqataanngilaq)

Ilaasortaq, Tobias Bajare (Peqataanngilaq)

Ilaasortaq, Abia Kuitse

 


 

Utoqqaat nerersuaqatigiinnissaannut pilersaarusiorneq ingerlanneqarpoq.

8. januar 2020 utoqqaat 65-iniit qummut ukiullit Katersortarfimmi nerersuaqatigineqassapput.

Ukioq 2020-mi ataatsimiiffissat aalajangersarneqassapput.

2020-imi ataatsimiiffissat: 14. januar – 11.februar – 10.marts – 6. April – 12. Maj – 9.juni –

11. august – 8. September – 6. Oktober – 10. November – 8. December.

Tasiilami Najukkamik Ataatsimiititaliami ilaasortat:

Siulittaasoq, Harald Amagtangneq

 

Siulittaasup tullia, Ole Núko

 

Ilaasortaq, Ole J. Lundblad (Peqataanngilaq)

 

Ilaasortaq, Tobias Bajare (Peqataanngilaq)

 

Ilaasortaq, Abia Kuitse