14. april 2020

Kommunalbestyrelsessalen kl. 11:30

Dagsorden godkendt.

Knud Mathiassen (IA) erklærer sig inhabil ved behandling af 04A.

2a. formandens meddelelser

2b. forvaltningens meddelelser

2a. Der skal ske besparelser pga Covid-19. 

2b. Pga. Covid-19 er alle forvaltninger anmodet om at finde besparelser.

Ingen

Ingen orienteringer.

Knud Matiassen (IA) forlader salen.

Indstillingen godkendes.

Intet under eventuelt.

Ingen

Ingen lukkede punkter.

Referat godkendes kl.11.46.