09. december 2019

Rådhuset, 1. sal. mødelokale 1 kl. 16:30

- Kan dagsordenen godkendes?

Fra formanden:

- Poul og Rasmus er fortsat i dialog med Jan Mørch om FabLab, Poul orienterer herom.

- Poul er i dialog med Justus Hansen om El-standere.

Fra sekretariatet

- Ændret ansøgningsskema

- Januarworkshop den 14/1

- Årets korteste dag (Ujammi orienterer)   

- Julefrokost/nytårskur (Jutho orienterer)

Der findes endnu ikke tekst til givne felt

- Det foreslås fra Rasmus, at der holdes fast i at mødes 2. tirsdag i hver måned. I så fald vil møderne falde på følgende datoer:

14/1, 11/2, 10/3, 14/4, 12/5, 9/6, 11/8, 8/9, 13/10, 10/11 og 8/12. (Møde i juli udeladt da der holdes sommerferie.)

Det forslås ligeledes at møderne i februar, april, juni, august, oktober og december behandler ansøgninger med tilhørende ansøgningsfrister den første i disse måneder.

Kan udvalget tilslutte sig dette?  

Ift. at vi har Nuussuaq som fokusområde i 2020 ønskes der nedsat en arbejdsgruppe der sammen med kommunens forvaltning laver nogle helhedsorienterede løsninger for området.

Poul sidder i gruppen og der ønskes et eller to medlemmer yderligere.

1 – Starz (ansøgning fra Nuk Håndbold)

Faglig vurdering:

Ansøgningen omhandler et børnehåndboldhold fra Nuuk for unge med særlige behov. Klubben vil gerne give disse unge mulighed for at deltage i Lykke-cup. En turnering for netop denne målgruppe. Lykke-cup foregår i Aalborg.

Lokaludvalget støtter ikke studierejser, men det vurderes IKKE at dette falder under denne kategori. Rejsen kan dermed godt støttes. På trods af at selve denne aktivitet ikke forgår i Nuuk, vurderes det, at den vil have positiv effekt for en af byens svage grupper (børn med særlige behov), og den vurderes dermed at leve op til Lokaludvalgets tildelingskriterier.

Den faglige vurdering er at ansøgningen falder inden for hvad der kan gives støtte til, om end den ikke er klokkeklar.

Der indstilles til at udvalget træffer besluttes vedrørende tilsagn. 

2 – Svømmehalsaktivitet (ansøgning fra Paarsisoq)

Faglig vurdering:

Ansøgningen omhandler et forældre-baby svømmehold en gang ugentligt i 2020. Det vurderes at kunne skabe et nyt tilbud til småbørnsforældre i kommunen, og give disse en glidende indgang til at benytte Malik i den ordinære åbningstider.

Lokaludvalgets tildelingskriterier fastslår at driftsudgift som udgangspunkt ikke støttes, men at der i en opstartsfase godt kan gives sådan støtte. Det vurderes dermed at ansøgningen godt kan bevilges, med en bemærkning om at foreningen bør finde en anden finansieringskilde fra 2021.

Der indstilles til at udvalget træffer besluttes vedrørende tilsagn.   

3 – Foredragsaftener (ansøgning fra Paarsisoq)

Faglig vurdering:

Ansøgningen omhandler en række foredrag inden for forskellige emner relateret til at være forældre, samt et førstehjælpskursus. Projektet vurderes at kunne bidrage med vigtig viden, og nye forbindelser mellem familier i byen. Ansøgeren har allerede fundet lokaler, og projektet virker generelt velovervejet.

Der er intet i tildelingskriterierne der hindrer at give tilskuddet.

Der indstilles til at udvalget træffer besluttes vedrørende tilsagn.   

4 – Saunaprojekt (Genansøgning fra Nuuk Vinterbadelaug)

Faglig vurdering:

Ansøgningen er en genansøgning fra Nuuk Vinterbadelaug. På sidste møde afviste udvalget ansøgningen med opfordring til at søge igen med flere oplysninger, tegninger osv. Efter dette havde undertegnede et møde med foreningen og de fik rådgivning om ansøgningen. Efterfølgende har de så søgt igen.

Ift. god forvaltningsskik kan udvalget ikke afvise den nuværende ansøgning på baggrund af andre punkter end dem man afviste på sidste gang. Disse var: Ansøgningen var for kort og ikke uddybet, samt at saunaen ikke var åben nok for offentligheden.

Overordnet set er ansøgningen meget kompetent udført. Der er allerede indhentet arealtildeling, lavet budget, truffet materialevalg osv. Foreningen har taget lokaludvalgets ord til sig ved at uddybe ansøgningen samt indarbejde gratis adgang en aften om ugen i driftsplanen. Derudover er den betalte adgang på blot 20 kr., hvilket vurderes som værende ”åbent for offentligheden”.

Der er intet i tildelingskriterierne der hindrer at give tilskuddet.

Der indstilles til at udvalget træffer besluttes vedrørende tilsagn.   

5 – Maaji Nuan! (ansøgning fra Maaji Nuan/Finn Meinel)

Faglig vurdering:

Ansøgningen vedrører Maaji Nuan 2020, en stor foreningslivsuge for alle byens borgere. Projektet falder rigtig godt inden for lokaludvalgets formål og tildelingskriterier. En væsentlig udgift er honorar til B67 ift. hjælp til afholdelse. Dette vurderes at være en rigtig god løsning fremfor ”lønnet” arbejdskraft, da dette er en indirekte støtte til en frivillig forening.

Der er intet i tildelingskriterierne der hindrer at give tilskuddet.

Der indstilles til at udvalget træffer besluttes vedrørende tilsagn.   

6 – Lokalmuseet (ansøgning fra Nuuk Lokalmuseum)

Faglig vurdering:

Ansøgningen vedrører transport af en udstilling til Lokalmuseet. Udstillingen vedrører det historiske, kulturelle og handelsmæssige bånd der er mellem Østvendsyssel og Vestgrønland.

Ansøgningen er præcis, og det er tydeligt hvad der støttes. Ansøgningen vurderes at kunne berige Nuuks kulturliv og dermed skabe endnu et kulturtilbud til byens borgere. Ansøgningen er i sin form ikke meget anderledes end det tilsagn der blev givet til Nuuk Kunstmuseum på seneste møde.

 Der er intet i tildelingskriterierne der hindrer at give tilskuddet.

Der indstilles til at udvalget træffer besluttes vedrørende tilsagn.   

7 – Reggae Projekt (ansøgning fra Inuit Dubbing)

Faglige vurdering:

Ansøgningen omhandler produktionen af et grønlandsk reggae album. En række kunstnere har sat sig sammen og formet en musikgruppe der gerne vil producere et nyt indslag til den grønlandske musikscene.

Alle kunstnerne har indsendt underskrevne erklæringer på, at de er med i projektet. Dette vidner om at projektet allerede er velforberedt. Det vurderes at projektet viol kunne berige Nuuks kulturliv.

Der søges om 50.000 kroner. Det samlede udgiftsniveau er højere og gruppen ønsker sandsynligvis dermed at samfinansiere med støtte andre steder fra.    

Der er intet i tildelingskriterierne der hindrer at give tilskuddet.

Der indstilles til at udvalget træffer besluttes vedrørende tilsagn.   

Der findes endnu ikke tekst til givne felt