18. september 2019

Kommunalbestyrelsessalen kl. 14:00

02A. Meddelelser fra formanden 

Ingen meddelelser.

02B.Meddelelser fra forvaltningen.

Forvaltningen har delt skole og dagtilbudsområdet i to. Forvaltningen har ansat en fagchef til skoleområdet og man er i godt i gang med at finde en fagchef til dagtilbudsområdet. Indtil da har man konstitueret en fagchef på dagtilbudsområdet.  

Ingen punkter.

Referatet godkendes kl. 14:33.