07. december 2020

Kommunalbestyrelsessalen kl. 14:00

Dagsorden godkendes.

2a. Meddelelser fra formanden
2b. Meddelelser fra forvaltningen

2a. Ingen.

2b. Ingen.

Orienteringen tages til efterretning med en bemærkning om: at samarbejdet skal gældende de øvrige byer.

Ingen.

Afholdt møde. Referatet er på vej.

Indstillingen godkendes med en bemærkning om: at der indtænkes asfaltering på arealet.

Indstillingen godkendes med en bemærkning om, at Ittoqqortoormiit ønskes indarbejdet på den længere sigt.

Charlotte (IA): Der ønskes opsyn med Ittoqqortoormiits juletræ.

Mala (S): Påtænker man at stille en container til rådighed, så folk ikke fryser, udenfor kommunen i Tasiilaq pga. corona. Derudover ønskes der svar på tidligere afsendt forspørgelser.

Lund (S): Folk der står og venter ender med bare at gå, da de skal vente. 

Justus (D): God jul til alle sammen og tak for det gode samarbejde.

Hans Henrik: Glædelig jul til alle sammen. Jeg takker for samarbejdet med jer og udvalgssekretæren, og ønsker hende god vind fremadrettet med sine nye udvalg.

7. Lukket

Referat godkendt kl. 15.02