19. september 2019

Kommunalbestyrelsessalen kl. 14:00

Uju Petersen (IA) kan meddele, at udvalgsrejsen til Qeqertasuatsiat og Nuuk er udskudt via en formandsbeslutning pga. for lidt tilmeldte.Uju Petersen (IA) har deltaget i WHO selvmordsforebyggelsesdag, hvor der var 17 deltagende. Her fremlagdes der forskellige tematikker og arbejdsmetoder, og dette materiale er sendt til udvalget.

Orienteringen tages til efterretning og sendes til orientering ved Udvalg for Økonomi og Erhverv

Orienteringen tages til efterretning

Ane Egede Mathæussen (S): ønsker, at der afsættes en bevilling til næste år på budget 2020, så der arbejdes henimod, at Skolehjemmet i Tasiilaq har nattevagt. Udvalget støtter dette og der vil tages kontakt til Formand for Børn og Skole.

Referatet er godkendt kl 16.06