15. juni 2020

Kommunalbestyrelsessalen kl. 14:00

Dagsorden godkendes

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra forvaltningen

2a. ingen

2b. ingen

Indstillingen godkendes med bemærkning omkring en forlængelse af høringsperioden fra 8 uger til 10 uger, for at sikre en grundig inddragelse af lokale fisker- og fangerorganisationer/bygdebestyrelser/lokaludvalg/lokalsamfund mm. 

Indstillingen godkendes med en bemærkning om, at Siumut har et ønske om, at der opsættes flere legepladser i Nuuk for at forebygge hærvæk. 

Laura Taunâjik Uitsatikitseq (S): har et ønske om, at der til næste møde  bliver drøftet Iserits ydelser. Derudover blev der spurgt ind til tomme bygninger i Kapisillit. 

Justus Hansen (D): Der kan ikke drøftes ting under eventuelt og der opfordres til at sende en mail med specifikke spørgsmål mm. til borgmesteren.

Mala Høy Kuko (S): har et ønske om, at der fremsendes en mail til udvalget fra Forvaltning for Anlæg og Miljø med status på ungdomsboligbyggeriprojekteri Tasiilaq.

7. Lukket

Referat godkendes kl. 14.45