Der er uvished om bygderne på østkystens oprindelse, hvilket også gælder Isertoq. Oprindeligt har folk boet forskellige steder sommer og vinter, og ikke nødvendigvis de samme steder hvert år. Bosætningsmønsteret menes dog at være blevet mere formaliseret i Isertoq før 1920, og en egentlig grundlæggelse fandt sted i 1942 af Samuel Mikaelsen (www.eastgreenland.gl).

Navnet Isertoq (det grumsede eller det tågede hav) hentyder til de enorme mængder sedimenter, der skylles ud fra indlandsisens gletsjere, som omgiver Isertoq Ø. Man sagde i gamle dage, at havet var så tåget, at kajakroeren ikke kunne se sin pagaj, når han dyppede den i vandet.

Lokalsamfundsprofil for Isertoq

Borgmestersekretariatet har udarbejdet lokalsamfundsprofiler for kommunens byer og bygder. Der er udarbejdet én profil for hver by og bygd.
Lokalsamfundsprofilerne er beskrivelser af Kommuneqarfik Sermersooqs byer og bygder. De fortæller blandt andet om erhverv, boligforhold, uddannelse og sociale forhold ud fra statistik og tal fra kommunens egne og samarbejdsparternes databaser.

Læs lokalsamfundsprofilen for Isertoq her

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?