Kammagiitta

Mary Fonden og Red Barnet har udviklet et antimobbeprogram til børnehaver og indskolinger (1. — 3. klasse) bestående af ”Kammagiitta — Fri for Mobberi” kufferter, som er gult / grønt til børnehaver og blåt / rødt til indskolinger.

Siden 2007 har skoler og børnehaver i Danmark arbejdet med antimobbeprogrammet, og der er løbende sket forbedringer og kommet nye materialer til. Her i Grønland er materialerne til programmet blevet tilrettet og justeret til grønlandske forhold i 2011.

Begge ”Kammagiitta — Fri for Mobberi” — kufferter er udviklet til at sætte tidligt ind mod mobning og forebygge allerede i børnehaven og indskolingen, for at skabe mere positive og venskabelige børnemiljøer.

Kammagiitta — Fri for Mobberi har til formål at forebygge mobning ved at give information og øvelser til børn om mobning og hvad det gør ved børn samt ved at involvere deres forældre i Kammagiitta — Fri for Mobberi.

Projektets formål

Formålet er at skabe en vedvarende, inkluderende kultur børnene imellem, som skal forebygge mobning. ”Kammagiitta — Fri for Mobberi”s ambition er, at støtte op om udviklingen af gode børnefællesskaber i børnehaven og indskolingen med tolerance og respekt for hinanden. Et miljø, hvor børn viser omsorg for hinanden og reagerer på mobning med mod og forsvarer den kammerat, der har svært ved at forsvare sig selv.

”Kammagiitta — Fri for Mobberi er et program, hvis 5 bærende værdier kan brede sig som ringe i vandet i børnehavens omgangskultur, og er oplagte at indarbejde i børnehavens handleplan, samt i de pædagogiske læreplaner.

Tidsperspektivet i ”Kammagiitta — Fri for Mobberi” er således ikke afgrænset til et kort projektperiode, men er tænkt betydeligt bredere — som et forløb, der strømmer gennem hele børnehavetiden.

Mary Fondens og Red Barnets antimobbeprogram bygger på:

  • Mobning blandt børn er de voksnes ansvar
  • Forebyggelsesstrategier
  • Ny målgruppe i antimobbearbejdet er tilskuerne til mobning
  • Udvikling af børnefællesskaber med tolerance, respekt, omsorg og mod.

De fem grundværdier

Antimobbeprogrammet i Danmark hviler på fire grundlæggende menneskelige værdier. I Grønland har vi dog valgt endnu en værdi, Tryghed. Fagvoksne sætter selv ord på, hvad værdierne betyder for det daglige liv mellem børn, mellem voksne og mellem voksne og børn. Som udgangspunkt defineres grundværdierne i ”Kammagiitta — Fri for Mobberi” således:

Tolerance
At se og acceptere forskelligheder i børnegruppen og behandle hinanden som ligeværdige. Se forskelligheder som en styrke for både det enkelte barn og gruppen.

Respekt
At acceptere og tage hensyn til alle børn i gruppen. At være en god kammerat over for alle. At rumme forskelligheder og respektere andres forskellighed og væremåde.

Omsorg
At udvise interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed over for alle børn – både de små, store og over for jævnaldrende.

Mod
At sige fra og markere egne grænser og sige til, når man ser børn, der overskrider andres grænse. At være en modig og god kammerat, der reagerer på uretfærdighed.

Tryghed
At være godt beskyttet i sin opvækst. Når voksne er til at stole på, kan barnet regne med hvordan hverdagen ser ud og livet er forudsigeligt.