Kommuneqarfik Sermersooqs svar til Departementet for Natur, Miljø og Forsknings høring vedr. redningsberedskabets standardudrykning og mandskabsnormering