Fornyet offentlig høring af VVM-redegørelsen (Vurdering om Virkninger på Miljøet) for udvidelsen af Nuuk Lufthavn