Fritidspas

Fritidspas er en mulighed for tilskud til børn og unges aktiviteter i fritiden, således at børn og unge, der af økonomiske grunde ikke har mulighed for at udøve idræt, motion, herunder dans og lignende, kan få mulighed for at ansøge om tilskud til udgifter i forbindelse med aktiviteterne. Tilskuddet er fastsat til 2.000 kr. pr. person.
Tilskuddene ansøges af foreninger, og brug af midlerne styres af disse. Tilskuddene kan bruges til:

– Medlemsgebyr til foreningen

– Køb af materiel til idrætsudøvelse, og lignende

– Deltagelse i barnets udgifter til rejser i kraft af medlemskab af foreningen

– Andre udgifter, som barnet kan få i forbindelse med aktiviteten

– Foreningens almene drift og aktiviteter, dog skal mindst 1.300 kr. bruges direkte til barnets behov

Find ansøgningsskemaet på:
• Ved at klikke her

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til fritidspas@sermersooq.gl