Fremlysning af herreløse køretøjer, containere og både

Kommuneqarfik Sermersooq foretager løbende registrering af sandsynlige herreløse biler, containere og både i Nuuk.

I henhold til Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet kan kommunen bortskaffe ovennævnte herreløse genstande, når disse har været fremlyst i minimum 3 måneder.

Vurderes bilen, båden eller containeren miljø- og trafikmæssigt problem, eller skæmmer bybilledet, bliver genstanden fremlyst og flyttet til anvist areal fra kommunen.

Fremlysningen starter i følge datoerne ved billederne forneden og slutter, når de tre måneder er gået. Fremlysningen foregår på hjemmesiden (Argis) og kan ses her.

Når fremlysningsperioden er slut, vil kommunen fjerne genstanden uden erstatningsansvar til kommunen.

Er du ejer af den fremlyste genstand, kan du skrive dig på som ejer ud for den enkelte genstand og henvende dig enten personligt eller sende et skriftligt meddelelse til Areal- og Bygningsmyndigheden i Kommuneqarfik Sermersooq.


https://arcg.is/0GfveO