ANNULERET Funktionsudbud af bogudgivelse om Nuuk

ANNULERET

ANNULERET

Kommuneqarfik Sermersooq udbyder bogudgivelse som funktionsudbud – hvor kommunen med leverandøren der vælges samt særlige underleverandører vil udgive et bogværk som i ord og billeder skal skildre byen, og dens udvikling. Der skal udvikles, og udgives et gennemarbejdet værk om verdens nordligste hovedstad. Et bogværk i ord og billeder som Nuuk og dens mennesker.

Bogen vil være et værk i ”Coffee table” format, 30x30 cm og skal afspejle en høj kvalitet i alle de facetter og de elementer der kendetegner Nuuk. Værket skal gerne gennemføres med kompetente lokale ressourcer indenfor viden, fotografering, tekst og research.

Udviklingen har følgende delelementer, så dermed kan interesserede leverandører byde ind indenfor specielle kompetenceområder som nævnt ovenfor:

  1. Udvikling, design og opsætning i alt forventet cirka 290 sider
  2. Tekst og research arbejde
  3. Billede og fotobehandling
  4. Tryk og færdiggørelse af cirka 2000 ex i første produktion, og med efterfølgende forventet stigende produktion. Tilbudsgiver bedes endvidere oplyse:
    1. Time- og dagspris
    2. Projektledelse
    3. Rejse og forplejning skal faktureres efter godkendelse

Bogen skal udgives på 3 sprog; grønlandsk, dansk og engelsk. Interesserede tilbudsgivere kan rette henvendelse til mail indkoeb@sermersooq.gl for aftale om et møde hvor projektet kan drøftes, og vi kan vise lignende værker, som minder om det konkrete udbud om Nuuk udgivelsen.

Interesserede kan ligeledes rekvirere det formelle udbudsgrundlag ved henvendelse til mail indkoeb@sermersooq.gl.

Funktionsudbud er en anderledes måde at udbyde opgaver på, og finder i stigende grad anvendelse blandt offentlige ordregivere, fordi netop denne måde at arbejde med udbud på kan sikre en anden form for effektivitet, kvalitet, og ikke mindst mere fleksibilitet i den måde Kommuneqarfik Sermersooq også ønsker at løse en opgave med markedet og leverandører på.

Funktionstilbud er en måde at håndtere udbud på, hvor bl.a. tilgangen til kravspecifikationen er anderledes sammenlignet med de traditionelle aktivitetsbaserede udbud. I stedet for at vi stiller krav til de (aktivitetskrav), der skal føre til levering af ydelsen, stiller vi krav til funktionen og den langsigtede økonomi af den leverede ydelse. Dermed får vores tilbudsgivere frihed til selv at tilrettelægge opgaveløsningen med udgangspunkt i den ekspert- og markedsviden, som findes i dette marked, og dermed skabes frihed til innovationsdelen.

Det, der kendetegner funktionsudbud sammenlignet med traditionelle udbud, er, at vi ved dette funktionsudbud ikke detaljeret beskriver, hvordan opgaven skal løses, men i stedet opstiller en række krav til specifikationer for kvaliteten af den ydelse vi her efterspørger.

ANNULERET