Byggefelterne 14-20 i erhvervsområdet 4B5-1 Isuliffik, i Qinngorput annonceres hermed som ledige.


Byggefelternes beliggenhed fremgår af kommuneplantillæggets kortbilag 2 og kan ses på kommunens hjemmeside sermersooq.gl eller rekvireres ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø, Areal og Bygningsmyndigheden.


Kommende arealrettighedshavere skal følge almen procedure jf. kommunes bestemmelser om arealtildeling i forbindelse med udlodning og meddelelse om arealreservation/ arealtildeling på byggefelterne 14-20.


Kommuneqarfik Sermersooq har byggemodnet området, og fremtidige arealrettighedshavere skal være opmærksomme på, at de vil blive opkrævet en byggemodningsandel pr. byggefelt som det fremgår af tabellen.

Ansøgere skal være opmærksomme på følgende:
Enhver juridisk person; enkelt person, firma, selskab eller forening kan ansøge om et areal. Der kan kun søges på et byggefelt.

Ansøgningen skal vedlægges følgende:
· Prioritetsliste af byggefelt 14-20 indeholdende 1.-7. prioritet, hvor 1. prioritet er højeste ønske


· En beskrivelse af byggeri og funktion


· Tidsplan for byggeriet


· Dokumentation for ansøgers realisering af byggeriet i form af en bankgaranti


Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger, vil komme i betragtning. Det er ansøgers ansvar at ansøgningen er tilstrækkelig og korrekt belyst.

Alle ansøgninger der indkommer før eller senest 21.12.2018 vil blive betragtet som samtidige. Afhængig af antal ansøgninger vil byggefelterne blive fordelt ved lodtrækning.

Der henvises i øvrigt til Kommuneqarfik Sermersooqs almindelige bestemmelser for arealtildeling: sermersooq2028.gl/dk/arealtildeling/

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Forvaltningen for Anlæg og Miljø, telefon 36 74 44.

Ansøgning om arealreservation fremsendes til Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltningen for Anlæg og Miljø, Postboks 1005, 3900 Nuuk, eller elektronisk til sai@sermersooq.gl

PDF

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?