Kommuneqarfik Sermersooq udlejer restaurant (Nipisa) i historisk område

OFFENTLIGT UDBUD.

Sanering af bygninger i Grønnedal

OFFENTLIG LICITATION. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ.

Udbudsskrivelse – Indsamling af dagrenovation i Tasiilaq

Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltning for Anlæg og Miljø i Tasiilaq udbyder herved ovennævnte opgaver i offentlig licitation.

Orientering om udbud af ny maskinpark til Drift og Miljø, Nuuk

Kommuneqarfik Sermersooq har nu et samlet udbudsmateriale klart for de kommende 4 års investeringer i nyt maskinel (gummigeder).

Offentligt udbud af driftsaftale og administration af Inussivik

Kommuneqarfik Sermersooq, Strategisk Indkøb, udbyder i offentligt udbud ny driftsaftale med tilhørende administration af Inussivik.

Udbud af pleje af kunstgræsbaner

Kommuneqarfik Sermersooq udbyder hermed behov for indgåelse af en kontrakt vedrørende pleje og løbende vedligeholdelse af kommunens 6 kunstgræsbaner i Nuuk for en kontraktperiode på 1 år med mulighed for at forlænge med 1 år.

Bekendtgørelse af udbud vedrørende telefonanlæg til Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at udskifte det eksisterende telefonsystem med et mere tidsvarende, fleksibelt og brugervenligt system.

Følgende samhandelsområde ved Kommuneqarfik Sermersooq er nu i udbud

Kommuneqarfik Sermersooq udbyder i offentligt udbud som funktionsudbud ny kontrakt på behov for enhedernes sejladser (chartersejlads) i 2017.

Nyhedsbrev – Strategisk Indkøb

Strategisk Indkøb introducerer et kvartalsnyhedsbrev, hvor det væsentlige inden for indkøb, udbud og nyheder om leverandører/produkter kort bliver præsenteret.

Offentligt udbud

Kommuneqarfik Sermersooq udbyder hermed udførelse af køkken- og kantinedriftsopgaver i Tasiilaq.