Brættet

Brættet er det sted, hvor fangere og fiskere har mulighed for at sælge deres fangst.

Erhvervsstøtte (ESU)

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har blandt andet som opgaver, at bidrage til at erhvervene indenfor fiskeri, fangst og landbrug hele tiden udvikler sig og er konkurrencedygtige.

Fiskeri efter krabber

Et af de skaldyr, der i særlig grad fiskes efter, er den store grønlandske krabbe.

Fiskeri efter torsk

En af de fisk, der i særlig grad fiskes efter, er torsk.

Fiskeri med bundgarn

Vedtægt om fiskeri med bundgarn i Kommuneqarfik Sermersooq.

Fiskerikontrol

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har som en af deres opgaver at regelstyre den måde vi opfører os i og behandler naturen på.

Hellefisk – Fiskerilicens til

En af de fisk, der i særlig grad fiskes efter, er hellefisken.

Indberet din fangst og forny dit fritidsjagtbevis

Alle, der ønsker at gå på jagt, skal have et jagtbevis.

Jagt på rensdyr

Rensdyr jages for sit kød, skind, sine gevirer og klove.

Jagt på store hvaler

Det er tilladt at jage en række af de store hvaler.

Kvoter

Departementet for Fiskeri og Fangst har som en af deres opgaver at udstede bestemmelser om fangst og udnyttelse af de levende ressourcer.

Moskusokse – Jagtlicens til

Et af de jagtdyr, der er tradition for at jage, er moskusoksen.

Vedtægter om fiskeri

Vedtægt om fiskeri med bundgarn i Kommuneqarfik Sermersooq Vedtægt om erhvervsmæssig fiskeri efter hellefisk i Kommuneqarfik Sermersooq Bilag 1: Forbuddet mod udsætning af bundgarn gælder i det skraverede område Bilag 1: §.