Affaldsbortskaffelse (Kontakt og information)

Her finder du oplysninger om hvor du kan henvende dig hvis du har spørgsmål om affaldsbortskaffelse, samt åbningstider og information om modtageanlæg.

Affaldshåndtering

Kommuneqarfik Sermersooq står over for nogle store udfordringer på affaldsområdet i de kommende år.

Arealtildeling

Du kan som borger, privatperson eller virksomhed få brugsret til jorden, hvis du f.eks. ønsker at bygge et hus.

Arealtildeling – tidsbegrænsede

Det er muligt at ansøge om tidsbegrænset arealtildeling til opbevaring af diverse materialer i en begrænset periode.

Byggemodning

Den tidligere Nuup Kommunea vedtog en byggetakt på ca.

Byggetilladelse

Ønsker du at bygge f.eks. et hus eller en tilbygning til dit hus, er der en række tilladelser, du skal have inden dit byggeri må begynde.

Byplanlægning

Find en plan for at et område Hvis du er interesseret i hvad der gælder for et område skal du gøre følgende ting: Åben sermersooq2028.gl.

Frilandsplaner

Kommunen har udarbejdet en række planer, der regulerer forholdene for forskellige lokaliteter udenfor by- og bygdeområder.

Kommuneplantillæg

Ledige byggefelter

Med baggrund i Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

Planstrategi

Planstrategi 2014 Kommunalbestyrelsen behandlede planstrategien på sit møde den 29. september 2015 og vedtog planstrategien med få redaktionelle justeringer i forhold til det offentliggjorte forslag.

Snerydning

Kommuneqarfik Sermersooq vil som hidtil forestå snerydning på offentlige veje og pladser i henhold til regulativ af 13. januar 1992 for vintervejvedligeholdelse i Nuuk.

Temaplaner

Temaplaner tager udvalgte temaer i kommunen op til særlig behandling.