Affaldsbortskaffelse (Kontakt og information)

Her finder du oplysninger om hvor du kan henvende dig hvis du har spørgsmål om affaldsbortskaffelse, samt åbningstider og information om modtageanlæg.

Affaldshåndtering

Kommuneqarfik Sermersooq står over for nogle store udfordringer på affaldsområdet i de kommende år.

Austmannadalen

Austmannadalen, samt omkringliggende arealer er fredet.

Direkte genbrug

Som borger og virksomhed kan du aflevere de ting, som du ikke længere selv skal bruge, til en facilitet for direkte genbrug.

Fremlysning af herreløse køretøjer, containere og både

Kommuneqarfik Sermersooq foretager løbende registrering af sandsynlige herreløse biler, containere og både i Nuuk.

Hunde og katte

Hvis du ønsker at holde hund eller kat, kan du på disse sider læse mere om, hvordan du søger om tilladelse, og om hvilke regler der gælder.

Ikkafjorden

Ika- eller Ikka-søjlerne er et virkeligt unikt naturfænomen, hvis lige ikke er at se andre steder i verden.

Miljø og affald

”Kommuneqarfik Sermersooq skal være kendetegnet ved en stærk grøn profil”(Uddrag af ”Politik for Anlæg og Miljø, Kommuneqarfik Sermersooq 2009-12”).

Miljøpolitikker og -planer

Her finder du de dokumenter der ligger til grund for meget af miljøarbejdet i Kommuneqarfik Sermersooq.

Miljørapporter

Affald Kortlægning og status på affaldsområdet i Kommuneqarfik Sermersooq I 2010 foretog Kommuneqarfik Sermersooq en kortlægning af affaldsområdet i alle kommunens bosteder.

Naturbeskyttelse

For hele Grønland gælder naturbeskyttelsesloven (lovgivning.gl), som skal sikre naturen mod indgreb.

Opgravning og kloaktilslutning

Opgravning Næsten alt byggeri kræver, at der bliver gravet i jorden.

Skorstensfejning

Lovgivning Der er lovkrav om, at alle skorstene skal fejes.

Snerydning

Kommuneqarfik Sermersooq vil som hidtil forestå snerydning på offentlige veje og pladser i henhold til regulativ af 13. januar 1992 for vintervejvedligeholdelse i Nuuk.