Åben Rådgivning

Du kan henvende dig i den åbne rådgivning på eget initiativ og uden henvisning.

Børnetilskud

Børnetilskud er en økonomisk hjælp fra det offentlige, som forældre kan få til at forsørge sine børn.

Barselsdagpenge

Barselsorlov er den periode i forbindelse med et barns fødsel, hvor barnets forældre eller adoptivforældre har ret til f.eks. at være fritaget fra deres arbejde for at passe barnet.

Borgerlig vielse

Kommuneqarfik Sermersooq velkommer jer til, at blive borgerligt viet i kommunen.

Børn og unge – Ansvaret for

Forældre har pligt og ret til at sørge for deres børn, indtil børnene kan klare sig selv og fylder 18 år eller bliver myndige.

Børn og unge – Rettigheder

Børn har ret til at leve et liv, hvor de: bliver forsørget af deres forældre får omsorg, mad og undervisning bliver beskyttet mod vold eller trusler bliver beskyttet mod seksuelle overgreb, både derhjemme og andre steder

Børne- og Familiecentrene

Du kan henvende dig i den åbne rådgivning på eget initiativ og uden henvisning.

Børnehjem

Tupaarnaq er Kommuneqarfik Sermersooqs børnehjem for børn og unge i alderen 8-18 år med behov for at bo udenfor hjemmet.

Børnenes budskaber

Børn der oplever forældres misbrug i hjemmet fremsætter udsagn om hvad de ønsker om en positiv i barndommen og ungdom.

Daginstitutioner

Herunder kan du finde oplysninger om daginstitutioner: Børnepasningsmuligheder – Venteliste, ansøgning, specielt til uddannelsessøgende og lovgivning.

Daginstitutioner

En daginstitution er et pædagogisk dagtilbud for børn fra 0 til 6 år.

Daginstitutionstakster

Gældende fra 1. januar 2018. Dagpleje Børnehave Vuggestue AKO og Fritidsordninger

Dagpleje

En dagpleje er et dagtilbud for børn fra 0 til 6 år, som foregår i private hjem.

Familiebehandlerne

Historie I 1997 fik Nuup Kommunea sin første familievejleder.

Indsats for småbørnsfamilier og gravide

Ivaaq er et dagtilbud til gravide og nybagte forældre, hvor der kan gives vejledning og rådgivning om forældrerollen i hyggelige omgivelser.

Kriseberedskab

Bliver du ramt af en akut og uforudset krise, kan du få hjælp af og støtte fra Kommuneqarfik Sermersooq.

Krisecenter for kvinder

Krisecenteret er et midlertidigt opholdssted for kvinder.

Krisecentre

Et krisecenter er et sted, hvor du kan søge tilflugt, hvis du er psykisk og fysisk voldsramt.

Muligheder for samtaler for voldsramte kvinder

Voldsramte kvinder og deres familier har mulighed for at få krisesamtaler, parsamtaler eller visitering til Børne- og familiecenteret gennem sagsbehandleren på Rådhuset.

Pædagogisk-psykologisk rådgivning/Misi

Pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) Misi er et rådgivningscenter om børn og unge, som har til huse i Nuuk.

Plejefamilier

Kommuneqarfik Sermersooq søger plejefamilier, aflastningsfamilier og akut plejefamilier.

Skolernes kvalitetsrapport 2014

Skolernes fælleskvalitetsrapport 2014 Nuuk byskoler og Qeqertarsuatsiaat: Atuarfik Hans Lynge Nuussuup Atuarfia Kangillinnguit Atuarfiat Atuarfik Ukaliusaq Qeqertarsuatsiaat Atuarfiat Tasiilaq og bygder: Tasiilami Alivarpi

Skolernes kvalitetsrapport 2015

Skolernes fælleskvalitetsrapport 2015 Nuuk byskoler og Qeqertarsuatsiaat: Atuarfik Hans Lynge Nuussuap Atuarfia (Skolebestyrelsens beretning, Principper for klasseråd) Kangillinnguit Atuarfia (Årsberetning) Atuarfik Ukaliusaq

Skolernes kvalitetsrapport 2016

Skolernes fælleskvalitetsrapport 2016 Nuuks byskoler, Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat Atuarfik Samuel Kleinschmidt (ASK) Ukaliusaq (USK) Kangillinnguit Atuarfiat Nuussuup Atuarfia Atuarfik Hans Lynge (AHL) Qeqertarsuatsiaat Atuarf

Skolernes kvalitetsrapport 2017

Skolernes fælleskvalitetsrapport 2017 Nuuks byskoler og Kapisillit Atuarfik Samuel Kleinschmidt (ASK) Ukaliusaq (USK) Kangillinnguit Atuarfiat Nuussuup Atuarfia Atuarfik Hans Lynge (AHL) Kapisillit Atuarfiat Tasiilaq og bygder

Socialvagten

Underretning til kommunen om et barn eller et ungt menneskes mistrivsel

Udsatte børn og unge – Der selv søger hjælp

Hvis du er under 18 år og har behov for hjælp, kan du: Ringe til børnetelefonen på tlf.

Underretninger

Hvad er en underretning? En underretning er en henvendelse fra en borger eller en person, der arbejder i offentlig tjeneste, om bekymring for et barn eller en ung under 18 år.

Unge gravide og gravide med misbrugsproblemer – Indsats over for

Mange unge piger får børn. Børnene risikerer at blive omsorgssvigtede på grund af pigernes unge alder og manglende erfaring og ressourcer. Det samme risikerer børn til mødre med misbrugsproblemer.Derfor hj