Aktivering af ledige

Har du af den ene eller anden årsag mistet dit arbejde eller er du blevet ledig efter afsluttet uddannelse, skal du sørge for at blive registreret som ledig.

AMA kurser

Mens nogle erhverv er i vækst, står andre stille eller er i nedgang.

Anerkendt ErhvervsUddannelsesintroduktion (AEU)

Alle i Grønland skal have mulighed for at få en uddannelse.

Anvist arbejde

Har du af den ene eller anden årsag mistet dit arbejde eller er du blevet ledig efter afsluttet uddannelse, skal du sørge for at blive registreret som ledig.

Arbejds- og jobtræning

Alle i Grønland skal have mulighed for at komme i arbejde.

Arbejdsmarkedsydelser

Alle i Grønland skal ideelt set kunne forsørge sig selv igennem et arbejde.

Erhvervsuddannelser

Erhvervsuddannelserne i Grønland er en praktisk uddannelse der retter sig mod et bestemt erhverv.

Førtidspension i Grønland

Særligt for Kommuneqarfik SermersooqBeregn hvor meget pension du kan få i Kommuneqarfik Sermersooq

Folkeskolens afgangsprøve i Majoriaq (FA)

Alle i Grønland skal have mulighed for at få en uddannelse.

Lønmodtagernes Garantifond (LG) og ansøgning

Lønmodtagernes Garantifond (LG) er en fond, hvor du kan søge om at få udbetalt tabte feriepenge i tilfælde af at den virksomhed, du arbejder for, går konkurs og derfor ikke kan udbetale dine feriepenge.

Mobilitetsfremmende ydelser

Grønlands geografi gør det nødvendigt at sikre, at alle arbejdstagere får samme muligheder for at søge derhen, hvor der er jobs at få, uanset hvor de er født og opvokset.

Offentlig hjælp – Akut

Alle voksne borgere har pligt til at forsørge sig selv og sin familie, i det omfang det er muligt.

Opkvalificering hos Majoriaq

Alle i Grønland skal have mulighed for at få en uddannelse og komme i arbejde.

PKU kurser

Mens nogle erhverv er i vækst, står andre stille eller er i nedgang.

Revalidering

Alle i Grønland skal ideelt set kunne forsørge sig selv igennem et arbejde.

TNG styregruppemøder

Uddannelsesstøtte

Uddannelsesstøtte er tilskud du som studerende kan søge om.

Uddannelsesvejledning

Igennem uddannelse får du nyttig viden, som du kan bruge resten af dit liv.