UØE 170601 Ordinær møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
1. juni 2017 -
Lokation
Kommunalbestyrelsessalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Orientering om opdeling af eksisterende erhvervsareal
Opfølgning på forvaltningsrevision
Udmelding af Economusee
Beslutninger
Ansøgning om alkoholbevilling type B til Café Toqqorfik
Sermiligaaqs 95 års jubilæum
Erinarsoqatigiit Qissiat
Vederlagsstruktur
Sager til Kommunalbestyrelsen
Handicapsektorplanen – 2.fase
Kvalitetsstandarder på ældre – og handicapområdet
Revidering af vedtægter for Handicaprådet og Ældrerådet i Kommuneqarfik Sermersooq
PAN AM
Sektorplan for dagtilbud
Udpegning af formænd for valgbestyrelserne for valg til kommunens skolebestyrelser 2017
Ophævelse af bevaringsværdig status for B-817 Inspektørbakken, Nuuk
Forslag til Kommuneplantillæg 1C6-1 Entreprenørdalen, Nuuk, Nuuk bydel
Forslag til Kommuneplantillæg 2C3-1 Havnefront og boliger, Nordlige del af Iggia, Nuuk, Nuussuaq bydel
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 4B4-1 og 4E1-1 Sprængstofdeponi og et offentligt deponi, Nuuk, Qinngorput bydel
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg O8, Det åbne land
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 1C16-1, Kissarneqqortuunnguaq
Kyststien
Høring om forslag til ny Inatsisartutlov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke
Budgetopfølgning for 1. kvartal 2017
Budgetregulativ 2018
Tillægs – og omplaceringsbevilling 1. kvartal 2017
Årsregnskab 2016
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Evt.
Godkendelse af referat