SAI 170522: Ordinær møde

Udvalg
Udvalg for Anlæg og Miljø
Dato
22. maj 2017 -
Lokation
Titel
Projektoplæg fra Forvaltningen for Anlæg og Miljø
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Beslutninger
Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv
Kommuneplantillæg 4B4-1 og 4E1
Kommuneplantillæg 1C1-1
Kommuneplantillæg 2C3-1
Kommuneplantillæg O8
Kommuneplantillæg 3OB3, Tasiilaq
Ophævelse af bevaringsstatus
Kysststi i Nuuk
Lukkede punkter
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Evt.
Godkendelse af referat