Paamiuni Najukkamik Ataatsimiititaliaq 210819

Udvalg
Lokaludvalget Paamiut
Dato
21. August 2019 -
Titel
Forsiden

Sagsfremstilling

Medlemmer af Lokaludvalg i Paamiut:

Formand: Lucia Møller-Grønvold

Næstformand: Ulrik Mathiesen

Medlem: Jørgen Jakobsen

Medlem: Jakob Thorsen

Medlem: Hermann Hegelund

Meddelelser

Sagsfremstilling

Ingen.

Status på bevilgede projekter for år 2019.

Sagsfremstilling

Under Økonomi Udvalgets møde den 14. januar 2019, blev samtlige bevillinger for 2019 vedtaget uden yderligere bemærkninger.

 

For året 2019 blev der bevilget 350.000 kr. Bevillingens status den 14. august 2019.

Bevilget:

Brugt:

Status:

Kr. 350.000.-

230.368,93

59.642,27

Når man medregner bevillingen fra Jubilæumsfonden på kr. 85.363,33 er resterende bevilling på kr.:

145.005,60

Tilbuddet om at rejse Pavillion er ikke modtaget endnu. Finn Olesen er blevet kontaktet. Man afventer hans tilbud.

Taget til efterretning.

I forbindelse med kirkens 110 års jubilæum, kan en projektor modtages som gave.

Der er blevet stillet spørgsmålstegn ved at man har givet 1.000 kr. i forbindelse med tildeling af et æresbevis. Blev der givet 1.000 kr. uden lokalrådets godkendelse?

Når vi har modtaget tilbud til rejsning af Pavillion, skal vi afholde ekstraordinær møde. Det skal meddeles at træet til Pavillionen helst ikke skal være våde.

Gamle salterier

Sagsfremstilling

Vinnie Sølvbald, har endnu engang henvendt sig til Lokaludvalget, idet hun er begyndt at finde ny finansiering vedr. de gamle salterier. Hun har brug for Lokaludvalgets seneste tilkendegivelse om støtte.

De ønsker at se bilag, for at se om der er blevet givet bidrag tidligere.  

Vejene i Paamiut

Sagsfremstilling

Finn Olesen har fremsendt et brev vedrørende vejene i Paamiut.

Da brevene som lovet ikke er ankommet, blev punktet udskudt til senere.

Men man nævnte alligevel vejenes dårlige tilstand, og man er ivrig efter at høre hvornår der bliver lagt asfalt på. Er der blevet sat en dato?

Efterårsaktiviteter / Debat

Sagsfremstilling

Formand Lucia Møller-Grønvold, vil gerne afholde efterårsaktiviteter med debatter.

Udgangspunktet skal være forskellige ting som sker i vores by, det er på tide at lave et eller andet for at rette op på forholdene igen. Derfor foreslår Lucia at der skal afholdes efterårsaktivitet for befolkningen.

Man mangler fællesaktiviteter for befolkningen.

Det er planlagt at fremlægge for skoleelever og brugerne af aktivitetshuset Kalaaleq.

Man skal booke Taqqissuut den 24. september, for at udfleve formålet. Man skal bede Kommunalbestyrelsesmedlemmer om at deltage.

Forslag til bevilling for 2020

Sagsfremstilling

Lokaludvalget skal lave et forslag til bevilling for 2020.

Rammen for bevillings forslaget er kr. 350.000.

Bevillingerne for 2020 skal først laves efter høring hos befolkningen. Dertil ønskes en sekretær.

Eventuelt

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Medlemmer af Lokaludvalg i Paamiut:

Formand, Lucia Møller-Grønvold

 

Næstformand, Ulrik Mathiesen

 

Medlem, Jørgen Jakobsen

 

Medlem, Jakob Thorsen

 

Medlem, Hermann Hegelund