Ordinært møde i Nuuk Lokaludvalg

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
6. maj 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af Dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Status på udmøntning af 2019 midler
Beslutninger
Ansøgning - Digital dannelse, Youtube
Ansøgning – Udstillingen Pinnersaat, Nuuk Kunstmuseum
Ansøgning – projekt Narsarsuaq/Sletten. Blok 1-10 my home is where my heart is
Eventuelt
Godkendelse af referat