Ordinært møde

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
11. marts 2019 -
Lokation
Titel
Forside
Godkendelse af Dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Status på Udmøntning af 2019 midler
Beslutninger
Henvendelse fra Ældrerådet – gratis buskørsel for pensionister
Ansøgning – Sejltur for udsatte børn, Red Barnet
Ansøgning – Fødeafdelingen, Dronning Ingrids Hospital
Indstilling af 2 deltagere til samarbejdsudvalg om det nye Kalaaliaraq
Eventuelt
Godkendelse af referat