Ordinært møde

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
9. august 2022 -
Lokation
Direktionens mødelokale
Titel
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser fra formandsskabet
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Status på udvalgets projekter
Eventuelt