Ordinær møde

Udvalg
Udvalg for Økonomi og Erhverv
Dato
22. marts 2018 -
Lokation
Byrådssalen
Titel
Forside
Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Orienteringer
Sted- og vejnavneråd
Kvalitetsrapport skoleåret 2016/2017
Beslutninger
Ansøgning om alkoholbevilling type B til udskænkning af stærke og svage drikke til Restaurant Qulaani.
Sager til Kommunalbestyrelsen
Budgetregulativ 2019
Turismestrategi
Invitation til at foreslå kandidater til kommunens CV-database
Pakhusene B-31 og B-60 i Paamiut – tilsagn om driftsstøtte efter udført restaurering og transformation.
Vedtægt for visitation til social bolig i Kommuneqarfik Sermersooq
Status på fitnesstræning til apoplexiramte
Projektansøgning, ”De tre søskende”, Svend Jungep Aqqutaa - Nuuk
Forslag til Kommuneplantillæg, 1A20-1, ”De tre søskende”, Nuuk
Forslag til Kommuneplantillæg, 2B2-4 Qeqertat 2020, Nuuk, Nussuaq bydel
Ændring af fundats for Kommuneqarfik Sermersooqs rejselegat
Evt.
Lukkede sager
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Godkendelse af referat